Menu

Oferuję

TRENING MENTALNY i COACHING SPORTOWY

Polega na pokazaniu zawodnikowi, że ma większe możliwości niż mu się wydaje. To metoda, która wykorzystuje techniki i narzędzie z zakresu psychologii, NLP, coachingu , kinezjologii sportowej , neurodydaktyki oraz najnowszej wiedzy z zakresu możliwości wykorzystania umysłu.

Trening mentalny to trening umysłu. Każdy sportowiec codziennie nabywa nowe i doskonali już posiadane umiejętności motoryczne i techniczne związane z dyscyplina sportową, tak samo powinien ćwiczyć swój umysł. Przy pomocy różnych ćwiczeń, metod, technik i narzędzi tj. ćwiczenia koncentracji, praca nad zmianą przekonań i nawyków, trening wyobrażeniowy, świadome oddychanie i inne, wpływamy na nasze emocje, potrafimy lepiej radzić sobie ze stresem, z przeciwnikiem, z przeszkodami płynącymi z naszego umysłu.

U sportowców na różnych etapach kariery występują różnego rodzaju bariery, które powodują, że nie wykorzystują oni do końca swojego potencjału - dzięki pracy z trenerem mentalnym, te bariery zostają po kolei usuwane. Bariery najczęściej występujące u sportowców to:

mental_training_table

JAK WYGLĄDA PRACA Z TRENEREM MENTALNYM?

1. Głównie jest to praca 1:1. Jest to relacja partnerska, oparta na zaufaniu, dawaniu poczucia bezpieczeństwa. To co się dzieje na sesjach nie wychodzi na zewnątrz, możesz czuć się absolutnie bezpiecznie, możesz mówić o prawdziwych emocjach, możesz o wszystkim porozmawiać.

2. Trening mentalny odbywa się też z zespołami - wtedy jest to przede wszystkim praca nad Team Spirit zespołu - stworzenie zespołu, który będzie skuteczny, będzie umiał się ze sobą komunikować oraz wspólnie rozwiązywać konflikty, które są nieodzowna częścią funkcjonowania każdego zespołu.

Przed rozpoczęciem sesji możliwe jest badanie siły i odporności psychicznej testem MTQ 48 - dokonujemy diagnozy i wspólnie pracujemy nad poprawa poszczególnych komponentów twojej odporności. Wyniki testu są punktem wyjścia do stworzenia indywidualnego programu szkoleniowego opartego na moim autorskim programie Mental Success, mającego na celu rozwój tych czynników, które pokazują potencjał do wzmocnienia lub obszary, które wymagają poprawy. Dla każdego sportowca budowany jest indywidualny plan, który pomoże w sposób trwały i w miarę szybki przynieść zamierzone efekty ( chcesz wiedzieć więcej o Mental Success- skontaktuj się poprzez mail, FB lub zadzwoń).

Ewa - trening

Czym jest odporność psychiczna?

"Odporność psychiczna to cecha osobowości człowieka, determinująca w znacznym stopniu sposób, a jaki ludzie reagują na wyzwania, stres, presję, niezależnie od okoliczności" (Clough&Strycharczyk)

Dane kontaktowe

Nawiąż współpracę

Telefon

+48 601 881 930