Odporność psychiczna

KSZTAŁTOWANIE SIŁY I ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ

„Odporność psychiczna to zdolność do osiągania szczytowej formy i wysokich wyników w obliczu wyzwań, pomimo presji oraz trudności. Decyduje ona o tym jak walczymy i działamy w trudnych, stresujących sytuacjach pod presją.”
Peter Clough

Sukces w sporcie zależy od tego ile razy wygrasz mecz, jak bardzo potrafisz koncentrować się w najważniejszych momentach, na ile masz  zespół gotowy do ciężkiej pracy , a nie tylko grupę przypadkowych osób.

Program „Mental Success” ma na celu  pokazanie zawodnikom i trenerom, że mają większe możliwości niż im się wydaje. U sportowców na różnych etapach kariery występują różnego rodzaju bariery, które powodują, że nie wykorzystują oni do końca swojego potencjału – dzięki udziałowi w programie, te bariery zostają po kolei usuwane.

W dzisiejszym świecie sportu, aby osiągnąć sukces trzeba mieć mentalność zwycięzcy. Przygotowanie drużyny to nie tylko trening fizyczny, taktyczny czy techniczny, ale też ważny jest trening mentalny, ponieważ największe rezerwy tkwią w głowie.

Program „Mental Success” opiera się na diagnozie siły i odporności psychicznej z wykorzystaniem testu MTQ PLUS lub MTQ 48 ( nr licencji 123 876 AQR International UK).

Na podstawie tego badania swoje treningi mentalne tworzyli min. Arsenal Londyn, Blackbern Rovers, Everton, Legia Warszawa, Asseco Resovia Rzeszów czy Krzysztof Hołowczyc. Celem programu jest pomoc i wsparcie zawodników i trenerów w budowaniu mentalności zwycięzców czyli rozwijania poprawności i efektywności wykonania elementów technicznych, wyborze zachowań prowadzących do sukcesu, umiejętności mobilizacji, autoreflekscji, autonalizy, umiejętności panowania nad emocjami, koncentracji, radzenia sobie ze stresem i inne. Efekty będą widoczne na poziomie indywidualnym i zespołowym.

Trening mentalny to nie tabletka na ból głowy- to proces, który w określonym czasie ma wyzwolić cały potencjał zawodnika. Efekty będą widoczne jedynie przy całkowitym zaangażowaniu.

Program jest bardzo elastyczny – są to głównie działania coachingowe,  trening mentalny szyty „na miarę” czasem biofeedback. 

PROGRAM MENTAL SUCCESS - etapy

Po badaniu:

 • Wyłonienie konkretnych sytuacji, w których zawodnicy mogą odczuwać niepewność, brak pewności siebie i inne deficyty wpływające na ich postawę na boisku i w życiu osobistym
 • Określenie najważniejszych czynników wymagających poprawy i/lub ich wzmocnienia
 • Bieżąca praca nad poprawą siły i odporności psychicznej, indywidualnie i grupowo
 • Skupienie się na istotnych dla danego zawodnika elementach bez niepotrzebnych , narzucanych z góry założeń

Badanie siły
i odporności psychicznej MTQ48 SPORT
i MTQ48

Presja, stres, obawy trenera, brak pewności siebie to codzienność w życiu każdego sportowca. Odporność psychiczna jest cechą indywidualną dla każdego człowieka. Nie jest dana raz na zawsze, można ją zmienić.

Odporność psychiczna to cecha osobowości, która w dużym stopniu decyduje o tym, jak radzimy sobie ze stresem, presją, wyzwaniami niezależnie od okoliczności. Podstawowym elementem odporności psychicznej jest skuteczne radzenie sobie z potencjalnie stresującymi sytuacjami.

Praca nad swoją odpornością psychiczną wzmacnia pewność siebie, strach przed wyzwaniami, zaangażowaniem w codzienne, żmudne, powtarzalne czynności. W odnalezienie poczucia wpływu i kontroli nad własnym życiem, w lepszym radzeniu sobie z emocjami.

Można to sprawdzić przy pomocy kwestionariusza do badania siły i odporności psychicznej MTQ 48 ( Mental Toughness). Bada on cztery aspekty siły i odporności psychicznej:

Na podstawie wyników badania otrzymasz indywidualny wykres pokazujący na jakim w danym momencie poziomie jest twoja odporność psychiczna oraz raport do rozwoju twojej siły i odporności psychicznej. Po wypełnieniu testu porozmawiamy o tym, jak twoja odporność psychiczna wygląda teraz, nad czym warto żebyś popracował, co wzmacniał, a co być może „odpuścił’. Jak poszczególne aspekty mogą wpływać na twoje wyniki sportowe, na twój poziom stresu i relacje z ludźmi z twojego otoczenia. Porozmawiamy o tym, na jakim poziomie jest twoja rezylienccja (sprężystość), a więc umiejętność szybkiego powrotu do równowagi emocjonalnej po trudnych doświadczeniach ( np. porażkach) .

Dlaczego warto pracować nad swoją siłą i odpornością psychiczną?

W kontekście wyzwań to radzenie sobie ze zmianą spowodowaną przez czynniki zewnętrzne. Opisuje zakres, w jakim problemy, wyzwania czy zmiany postrzegasz jako szanse na rozwój.
Osoby z wysokimi wynikami:  

 • poszukują wyzwań, lubią rozwiązywać problemy, same kreują zmiany, poszukują zwiększenia swojej efektywności.

Osoby z niskimi wynikami:

 • nie lubią nagłych zmian, nie lubią być zaskakiwane, unikają wyzwań, obawiają się porażki

W kontekście zaangażowania umiejętność konsekwentnego dążenia do celu pomimo
pojawiających się trudności. 
Określa stopień, w jakim umiesz się zmobilizować i wytrwać, by zrealizować zaplanowane zadania niezależnie od problemów, jakie pojawiają się na drodze podczas realizacji celu.

 Osoby z wysokimi wynikami:  

 • trenują długo, utrzymując odpowiedni poziom koncentracji, są motywowane przez mierzalne cele i zadania, walczą do ostatniej minuty, lubią, gdy cele są jasne i czytelne

 Osoby z niskimi wynikami:

 • łatwo poddają się w obliczu porażki, trudno im skupić uwagę na zadaniu, nie lubią jasno określonych i mierzalnych celów, wykonują mniej powtórzeń ćwiczenia na treningu, mają kłopot z koncentracją i uważnością na zadania i innych ludzi

 PEWNOŚĆ SIEBIE widać min. w rodzaju dialogu wewnętrznego, mającego wpływ na naszą postawę. Osoby z wysokimi wynikami, wierzą w możliwość realizacji celów i zadań, które ludzie o podobnych zdolnościach, ale z niższym poziomem pewności siebie będą postrzegać jako zbyt trudne. Ponadto ludzie ci wykazują większy optymizm w życiu codziennym. Nie marudzą, biorą „byka za rogi” i idą do przodu.

Wysoka wiara we własne umiejętności:

– ludzie Ci są przekonani o swojej wartości, wierzą, że dadzą radę. Wiedzą na jakim są w danym momencie poziomie i realnie podchodzą do zadań, z wiarą na podniesienie swoich kompetencji. Ich samoocena mniej zależy od innych, nie przejmują się tym co mówią inni.

Pewność siebie w relacjach interpersonalnych:

– ludzi tych trudno jest zastraszyć czy poddać wpływowi innych. 

Osoby z wysokimi wynikami:

 • są wytrwałe, niepowodzenia zwiększają ich determinację do osiągania celu, bardzo dobrze radzą sobie z prowokacją przeciwnika, potrafią powtórzyć wynik z treningu  podczas zawodów, nie poddają się w strategicznych momentach

Osoby z niskimi wynikami:

 • poddają się, gdy spotykają ich choćby drobne niepowodzenia, nie podejmują się zadań, które wydają się im trudne, trenują poniżej swoich możliwości, poziom jaki reprezentują na treningu nie przekłada się na poziom reprezentowany na zawodach

POCZUCIE WPŁYWU

Pomaga ustalić zakres, w obrębie którego czujesz, że sprawujesz kontrolę nad swoim życiem i emocjami. Niektórzy ludzie czują, że kontrolują swoje życie i to, co się im przytrafia. Inni czują, że przytrafiają im się różne rzeczy i że w niewielkim stopniu wpływają oni na przebieg wydarzeń.

Kontrola i poczucie wpływu bada: poczucie wpływu na własne życie oraz umiejętność radzenia sobie z emocjami

Osoby z wysokimi wynikami:

 • mają poczucie wpływu na to, co się z nimi dzieje, są w stanie zajmować się i zarządzać kilkoma rzeczami na, dobrze planują i zarządzają swoim czasem, potrafią oddzielić rzeczy na które mają wpływ i na nich się skupić, od rzeczy na które nie mają wpływu i zostawić je, nie przejmować się nimi; to oni zarządzają swoimi emocjami, a nie emocje nimi

Osoby z niskimi wynikami:

 • nie czują swojego wpływu na bieg wydarzeń, preferują zajmowanie się jedną rzeczą na raz, mają słabo rozwinięte umiejętności planowania, trzeba nimi kierować, kontrolować, nie wierzą , że maja wpływ na swoje życie, skupiają się głównie na rzeczach na które nie maję realnego wpływu ( pogoda, warunki na hali, reakcja publiczności i inne); zwykle emocje biorą górę nad rozsądkiem, wybuchają gniewem, złością „bez powodu”.

Co warto wiedzieć o teście MTQ48 SPORT?

Bada siłę i odporność psychiczną, czyli zdolność człowieka do radzenia sobie z wyzwaniami, trudnościami, stresem i presją. Znajduje szerokie zastosowanie w sporcie, ale również w biznesie czy zawodach artystycznych. Polecany zarówno zawodnikom, jak i trenerom.

Na podstawie wyników kwestionariusza zostaje przygotowany indywidualny program rozwojowy Mental Success oraz raport coachingowi dla osoby wspierającej rozwój sportowca, mający na celu rozwój tych czynników, które warte są wzmocnienia lub utrzymania jego poziomu. Dla każdego sportowca budowany jest indywidualny program. Istnieje również możliwość przygotowania raportu całego zespołu oraz programu rozwoju zespołu ( na podstawie badań każdego jej członka). Program Mentall Success jest nie tylko dla zawodników, ale również dla innych członków sztabu: trenerzy, fizjoterapeuci, działacze. Sukces tworzy współpraca całego zespołu, który pracuje z zawodnikiem.

Ważne!
Odporność psychiczną można rozwijać ! Choć jest cechą osobowości, to jest plastyczna na co wskazują badania epigenetyki i neuroplastyczności mózgu. Jedne czynniki mogą ją zatem osłabiać a inne wzmacniać. Badania wskazują, że trening mentalny może wpłynąć na poziom siły i odporności psychicznej.

Ważne!
Umiejętności, technika, taktyka, kwalifikacje – to nie jest klucz do sukcesu. Sukces jest w głowie i porażka jest w głowie.

Jeśli chcesz poczuć radość ze zwycięstwa, bądź otwarty na wyzwania”
George S. Patton

Scroll to Top