Trening Mentalny

TRENING MENTALNY
(nie tylko dla sportowców)

Polega na pokazaniu zawodnikowi, że ma większe możliwości niż mu się wydaje. To metoda, która wykorzystuje techniki i narzędzie z zakresu psychologii, NLP, coachingu , kinezjologii sportowej , neurodydaktyki oraz najnowszej wiedzy z zakresu możliwości wykorzystania umysłu.

Trening mentalny to trening umysłu. Każdy sportowiec codziennie nabywa nowe i doskonali już posiadane umiejętności motoryczne i techniczne związane z dyscyplina sportową, tak samo powinien ćwiczyć swój umysł. Przy pomocy różnych ćwiczeń, metod, technik i narzędzi tj. ćwiczenia koncentracji, praca nad zmianą przekonań i nawyków, umiejętność zarządzania emocjami, trening wyobrażeniowy, świadome oddychanie i inne, wpływamy na nasze emocje, potrafimy lepiej radzić sobie ze stresem, z przeciwnikiem, z przeszkodami płynącymi z naszego umysłu.

U sportowców na różnych etapach kariery występują różnego rodzaju bariery, które powodują, że nie wykorzystują oni do końca swojego potencjału – dzięki pracy z trenerem mentalnym, te bariery zostają po kolei usuwane.

Bariery najczęściej występujące u sportowców to:

Dla kogo?

Brak pewności siebie

Zaniżona samoocena

Nieznajomość technik radzenia sobie ze stresem, tremą, lękiem przed rywalizacją sportową

Brak umiejętności wyznaczania adekwatnych – realnych i efektywnych celów

Brak motywacji, a w zasadzie automotywacji

Kłopoty z koncentracją – szczególnie ważne w okresie bezpośrednio przed startem

Ograniczające przekonania

Nieumiejętność „dogadania się” ze swoim wewnętrznym krytykiem

Brak własnych rytuałów i nawyków

Lęk przed porażką

Obawa dotycząca „życia po sporcie”

Presja ze strony kibiców

I inne…

Sportowców

Osób aktywnych fizycznie lubiących sport

Trenerów sportowych

Trenerów personalnych

Nauczycieli wychowania fizycznego

Rodziców sportowców

Przedsiębiorców

Innych osób, które czują, że nie wykorzystują do końca swojego indywidualnego potencjału lub chcą wzmocnić siebie i/lub swój zespół

JAK WYGLĄDA PRACA Z TRENEREM MENTALNYM?

  1. Głównie jest to praca 1:1. Jest to relacja partnerska, oparta na zaufaniu, dawaniu poczucia bezpieczeństwa. To co się dzieje na sesjach nie wychodzi na zewnątrz, możesz czuć się absolutnie bezpiecznie, możesz mówić o prawdziwych emocjach, możesz o wszystkim porozmawiać.
  2. Trening mentalny odbywa się też z zespołami – wtedy jest to przede wszystkim praca nad Team Spirit zespołu – stworzenie zespołu, który będzie skuteczny, będzie umiał się ze sobą komunikować oraz wspólnie rozwiązywać konflikty, które są nieodzowna częścią funkcjonowania każdego zespołu.
Scroll to Top